Jawny rejestr zbiorów danych osobowych jest do wglądu w godzinach pracy sekretariatu.