Młodzież naszego gimnazjum wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "Niemiecki ma Klasę". Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzyli wraz z nauczycielem tego języka zespół konkursowy. Pierwszym zadaniem zespołu było wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu dyskutowali następnie, jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne było przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół zastanawiał się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem było zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Efekty widać na prezentacji.

Prezentacja (.pptx)

Prezentacja (.pdf)