I miejsce – GIM. LIPNICA MAŁA

II miejsce – GIM. PODWILK

III miejsce – GIM. ZUBRZYCA GÓRNA

IV miejsce – GIM. JABŁONKA