Z inicjatywy Wójta Gminy Jabłonka oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dnia 01.12.2016 roku, zorganizowano w Zespole Szkół w Jabłonce „Dzień Profilaktyki” w ramach udziału w Małopolskiej kampanii „No promil, no problem”. 

Celem kampanii było promowanie trzeźwości wśród mieszkańców gminy Jabłonka i skierowana do młodzieży oraz kierowców, którzy zostali obdarowani przez młodzież gimnazjalną słodkościami oraz ulotkami ostrzegającymi przed prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu.

Koordynatorami akcji były pedagog Bernadeta Plaszczak, psycholog Aneta Lenart i nauczyciel Joanna Pakos. W przygotowaniach aktywnie brała udział młodzież gimnazjum a zwłaszcza uczniowie klasy IIA. Młodzież miała okazję w tym dniu spotkać się z terapeutą uzależnień, panem Markiem Hanusz, który wyjaśnił im mechanizm uzależnienia oraz jego  skutki.

Uczniowie mieli również możliwość „na własne oczy” zobaczyć jak ograniczona jest zdolność widzenia oraz koncentracja uwagi osoby będącej pod wpływem alkoholu
 i narkotyków, biorąc udział  w spotkaniu z policją. Spotkanie to poprowadził aspirant sztabowy pan Dariusz Krzystyniak z Komisariatu Policji w Jabłonce, który przedstawił również statystyki i skutki wypadków samochodowych, które spowodowali nietrzeźwi kierowcy.  

Ważną wiedzę młodzież mogła zdobyć na spotkaniu z ratownikiem medycznym panem Grzegorzem Pitek. Uczniowie dowiedzieli się jak negatywne skutki niesie ze sobą spożywanie alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zostali również wyposażeni w wiedzę jak reagować w sytuacjach przedawkowania tych substancji, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak wezwać pogotowie.

Ostatnim elementem „Dnia profilaktyki” było wyjście młodzieży z policją i opiekunami na drogi Jabłonki, by częstować kierowców ciastkami będącymi symbolem kampanii „No promil, no problem” oraz rozdawanie ulotek informacyjno – profilaktycznych.

Mamy nadzieję, że w sposób atrakcyjny dla młodzieży udało nam się wpłynąć na ich postawę wobec środków psychoaktywnych oraz uświadomiliśmy ich co do niebezpieczeństw jakie niesie pijany kierowca. Ufamy, że jako obecnie pasażerowie a w przyszłości kierowcy, będą umieli podjąć właściwą decyzję i przyczynią się do zmniejszenia tragicznych statystyk kierowców będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków.