„Polsko, nie jesteś już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się łańcuchem,
na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto,
swym własnym dźwignęłaś się duchem”
                                             (L. Staff)

To już 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tę ważną uroczystość uczciliśmy akademią przygotowaną przez kl. Vb i Vc z wychowawczyniami p. J. Gorczyk i p. E. Torba. 

Dzieci w wierszach i piosenkach patriotycznych przypomniały o wichrach wojen szalejących nad naszą Ojczyzną, o ciężkiej drodze do wolności. 

Oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w walkach, nauczycielom, którzy mimo zakazów uczyli polskiej mowy, księżom i zakonnicom dbającym o wiarę chrześcijańską.