„Kotki” z klas czwartych dziś zdały test i bojowy przeszły chrzest.
Kilka razy w szranki stawały, różne zadania rozwiązywały.
Dziewczęta na przyszłość trenowały i z krawatami się siłowały.
Chłopcy w fryzjerów się zamienili, dziewczynkom modne warkocze zrobili.
Ćwiczenia fizyczne radość im sprawiły, różne przeszkody w mig przebyły.
Wiedzą o szkole i nauczycielach wykazać się miały, ale w tej dziedzinie się nie popisały!
Na koniec uroczyste ślubowanie złożyły i w zastępy starszych kolegów wstąpiły.