RADA RODZICÓW

przewodniczącaDonata Orłowska
z-ca przewodniczącegoJolanta Zborek
sekretarzMonika Halama
skarbnikDanuta Biel